WYNIKI KONKURSU na Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

W konkursie na Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowanym w 2016 roku, laureatami zostali:

Wola Morawicka w kategorii Nagroda publiczności za otrzymanie największej ilości punktów/polubień w głosowaniu internetowym.

JURY w składzie:

Marta Graczyńska – edukatorka i pracowniczka działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Krakowie. Prezes Fundacji w Paski. Organizatorka wielu projektów z zakresu edukacji kulturowej. Autorka wystaw. Specjalistka w zakresie dziedzictwa sztuki średniowiecznej Europy środkowej.

Marta Sztwiertnia – menadżer kultury w Fundacji Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Specjalistka w zakresie grywalizacji jako narzędzia edukacyjnego.

Katarzyna Zarzycka – animatorka kultury, autorka wielu wydawnictw dotyczących dziedzictwa, edukacyjnych książek dla dzieci i reportaży. Organizatorka szeregu projektów edukacyjnych (m.in. Sztuka na kółkach), kuratorka wystaw. Udziela się w Fundacji Plenerownia oraz Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Laureatka odznaczenia “Zasłużony dla kultury polskiej”.

Barbara Łepkowska – historyczka sztuki i absolwentka edukacji artystycznej, animatorka kultury.  Zajmuje się fotografią oraz grafiką komputerową. Wiceprezes Fundacji Plenerownia (www.plenerownia.com), członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od wielu lat współpracuje z Sekcją Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Laureatka odznaczenia “Zasłużony dla kultury polskiej”.

postanowiło przyznać nagrodę główną

I miejsce ex aequo projektom z Radoszyc oraz Zatora w kategorii Nagroda główna.

RADOSZYCE

Za odwagę w poruszaniu trudnych tematów.

Za podjęcie tematu dziedzictwa małej ojczyzny.

Za wysiłek w oswajaniu ciemnych kart historii.

Za traktowanie tematu szeroko i wielowątkowo i pokazanie go w szerokim kontekście.

Za otwarte myślenie o przeszłości.

Za poruszenie wątku związanego z wielokulturową historią Polski.

Za zaproszenie specjalisty do projektu.

Za kształtowanie postawy obywatelskiej.

Za wzruszający, symboliczny i trwały efekt działania w postaci zasadzenia krokusów.

Za połączenie dziedzictwa materialnego z niematerialnym.

Za zaproszenie do przedsięwzięcia społeczności lokalnej.

 

ZATOR

Za bogaty program, różnorodność działań i przygotowanie ich na wysokim poziomie.

Za umiejętność dotarcia i zaangażowania szerokiego grona odbiorców.

Za użycie różnych mediów, środków wyrazu oraz metod edukacyjnych.

Za udowodnienie, że o dziedzictwie kulturowym można mówić nowocześnie, że edukacja o nim może być ciekawa i zabawna.

Za sięganie po zasoby małej ojczyzny i ukazanie w interesujący sposób bogactwa lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Za aktywny charakter przedsięwzięcia, wymagający zaangażowania sporej grupy organizatorów, pobudzający do działania odbiorców i włączający miejską przestrzeń.

Za trwałe efekty projektu.

 

II miejsce Karlino

III miejsce Wola Morawiecka oraz Zambrów

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłów i ogromnego zaangażowania w realizowane projekty. Z laureatami Nagrody głównej będziemy kontaktować się mailowo.

Zachęcamy do inspirowania się konkursowymi projektami, które można oglądać na naszej stronie FB.