Sztuka na krążkach

wydd1

Płyty powstały dla zabytków znajdujących się w małych miejscowościach i zawierają propozycje warsztatów oraz zadań z zakresu ikonografii, architektury, technik artystycznych, stylu, percepcji dzieła, turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnego promowania kultury
i swojego regionu.