Raciborowice

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją im. Marka Nawary, z którą realizujemy projekt pt. „Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni, a wspomnienia dzieciom”. Przedsięwzięcie jest adresowane do całych rodzin uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborowicach, a więc obejmujących obszar styku trzech gmin (Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki).

Chcielibyśmy przypomnieć wybitny średniowieczny zabytek, a także Fundatora i równocześnie Patrona Szkoły w Raciborowicach, wybitną postać – kronikarza Jana Długosza. Kolejnym ważnym elementem jest wywołanie rodzinnych wspomnień dotyczących kościoła – miejsca, związanego z początkiem życia (chrzest), radościami (I Komunia Św., bierzmowanie, ślub, obrzędy dożynkowe) i wreszcie ostatnią drogą (pogrzeb), jak i dotyczących szkoły w Raciborowicach. Dorobkiem projektu będą materiały dydaktyczne, które po zakończeniu projektu staną się ogólnodostępne, by uczyć bawić i promować i by wzmacniać poczucie dumy z lokalnego dzieciństwa.

Projekt odbywa się w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.