Opis – SZTUKA NA KÓŁKACH

CO warsztaty zabytkoznawcze z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego.

GDZIE w zabytku.

Z KIM z profesjonalnymi animatorami kultury – absolwentami Historii Sztuki UJ, edukacji artystycznej ASP, przewodnikami Muzeum Narodowego w Krakowie, autorami warsztatów, konspektów zajęć i publikacji z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego.

DLA KOGO dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Dlaczego „Sztuka na kółkach”?
Dlaczego naszym znakiem stała się Mona Lisa na hulajnodze?

Dlatego, że postanowiliśmy „wydostać” sztukę z ram i udowodnić, że można z nią obcować w różnych miejscach: nie tylko w muzeach i galeriach w dużych miastach, ale także w miasteczkach, na wsi, „u siebie”. Kółka podkreślają więc mobilny charakter naszego projektu, a Mona Lisa pokazuje, że nie taka sztuka poważna, nieżyciowa i niedostępna jak ją malują…

 

 

Naszą ideą jest wykreowanie w przestrzeni zabytków bliskich i znanych lokalnej społeczności, na przykład w miejscowej świątyni lub pałacu, swego rodzaju przestrzeni „muzealnej”, atrakcyjnego miejsca, od którego można zacząć swoją przygodę ze sztuką. W przestrzeni tej prowadzimy interaktywne warsztaty dotyczące różnych zagadnień z zakresu ikonografii, architektury, technik artystycznych, stylu, percepcji dzieła, itd., poruszamy także zagadnienia z zakresu turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnego promowania kultury i swojego regionu. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych słuchaczy.

 

slupia_plenerownia_sztukanakolkach_19

 

Zależy nam na otwarciu mieszkańców na lokalne dziedzictwo i na tym, aby na przykładzie zabytkowych obiektów, jakie znajdują się w ich miejscowości nauczyli się patrzeć i „czytać” dzieła sztuki. Chcemy pokazać, że podziwianie dzieł Michała Anioła, francuskich gotyckich katedr i obrazów Chagalla zaczyna się od Tarczka, Dzierzgowa i Lipnicy Murowanej.

 

paczoltowice_sztukanakolkach_plenerownia_shs_25
nowy_wisnicz_sztukanakolkach_plenerownia_shs_66

 

Projekt autorski: Plenerownia. Studio projektów kulturalnych
Organizacja: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Kraków