Opis – SZTUKA NA KÓŁKACH

Sztuka na kółkach to objazdowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu w przestrzeni zabytków położonych w różnych miejscowościach – głównie wsiach, interaktywnych warsztatów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej, mieszkańców, a także nauczycieli i animatorów kultury, którzy mogą się dowiedzieć w jaki sposób wykorzystywać lokalne zabytki w prowadzonych przez siebie zajęciach.

Projekt Sztuka na kółkach jest organizowany od 2009 roku. W 2017 otrzymał specjalne wyróżnienie Jury w konkursie na Nagrodę Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017. W 2015 roku został wyróżniony w I Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na działania edukacyjne w zabytkach w kategorii „prelekcje, wykłady, warsztaty”. W 2016 roku organizatorzy projektu otrzymali wyróżnienie w ramach nagrody im. Mariana Korneckiego Województwa Małopolskiego za opiekę nad zabytkami. W 2011 roku został wyróżniony przez Narodowe Centrum Kultury jako jeden z najlepszych projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej. Projekt został również uznany za WZÓR DOBRYCH PRAKTYK i przestawiony w dwóch publikacjach NCK Edukacja i animacja oraz Nowe media + animacja kultury.

Szkolenia dla nauczycieli – od kilku lat zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenia dotyczące Dziedzictwa kulturowego w nauczaniu szkolnym. Celem warsztatów jest przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z dziedzictwem kulturowym materialnym i niematerialnym oraz sposobów wykorzystania lokalnych zabytków i zasobów dziedzictwa w nauczaniu. Staramy się odpowiedzieć na pytania: Jak zainteresować uczniów sztuką i dziedzictwem kulturowym? Jak włączyć lokalne zabytki w tok nauczania szkolnego? Jak kształtować wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za dobra kultury oraz sprawić by byli dumni z miejsca pochodzenia? Jak pokonać bariery w dostępie do nowoczesnej edukacji kulturowej na najwyższym poziomie, gdy się jest mieszkańcem małej miejscowości? Dzielimy się doświadczeniem, podpowiadamy jak założyć „Szkolne Kluby Zabytkomaniaków”, prezentujemy przykładowe zadania, scenariusze lekcji oraz ciekawe źródła i inicjatywy dotyczące dziedzictwa kulturowego.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Fundacja Plenerownia

  • Jeśli interesuje Cię temat dziedzictwa kulturowego
  • Chciałbyś zorganizować warsztaty w lokalnym zabytku
  • Szukasz sposobów na popularyzację zasobów lokalnego dziedzictwa
  • Chciałbyś zaangażować na rzecz dziedzictwa dzieci, młodzież i mieszkańców
  • Myślisz o organizacji ciekawego przedsięwzięcia związanego z dziedzictwem kulturowym
  • Bliska jest Ci idea wolontariatu dla dziedzictwa
  • Po prostu lubisz zabytki
  • Chciałbyś przeprowadzić ze swoimi uczniami ciekawą lekcję albo projekt zapraszamy do kontaktu z ekipą Sztuki na kółkach.

 

slupia_plenerownia_sztukanakolkach_19
paczoltowice_sztukanakolkach_plenerownia_shs_25
nowy_wisnicz_sztukanakolkach_plenerownia_shs_66