KUFER pełen dziedzictwa – zbiórka zawartości kolejnych 17-u!

Dziedzictwo. Moje, twoje, nasze. Dziedzictwo Polski, europejskie, światowe. Co je tworzy, czym ono jest? Pamiątki rodzinne? Historia miejscowości, mocno osadzona w historii kraju? Zabytki i pomniki? Książki i opowieści? Tradycje i zwyczaje? Czy może być nim jednocześnie smak chleba wypiekanego od lat w lokalnej piekarni oraz obraz namalowany przez znanego artystę, przedstawiający narodowego bohatera? A co może kryć się w tajemniczym kufrze pełnym dziedzictwa?

W 2017 r. Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Fundacja Plenerownia przygotowały taki kufer i wyprawiły go w wędrówkę po Małopolsce. Kufer odwiedzał szkoły i instytucje kultury, służąc edukacji i upowszechnieniu tematyki związanej z dziedzictwem kulturowym. Akcja towarzyszyła wystawie „#dziedzictwo” i wzbudziła duże zainteresowanie, a ponieważ jeden kufer nie był w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie, Fundacja Plenerownia opracowała nowy projekt, złożony z kilku etapów i elementów. Tym razem plan zakłada wysłanie w Polskę aż siedemnastu kufrów, po jednym na każde województwo. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

👉 Zapraszamy do włączenia się w działania. Do końca lipca organizujemy zbiórkę przedmiotów, które trafią do kufrów. Mogą to być: walizki, stare pocztówki, książki oraz czasopisma, druki, fotografie i monety, ludowe świątki, przykłady kultowych produktów z metką „Made in Poland”, płyty gramofonowe, dewocjonalia, dyplomy z zawodów sportowych, świadectwa szkolne i inne dokumenty sprzed lat, niewielkie używane dawniej sprzęty, stare zabawki, pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi, zabytkami, podróżami, osobami, rzeczy będące przejawem tradycji i obyczajów, drobiazgi związane z małą ojczyzną itd. Przedmioty można przynosić/przesłać do Pracowni Kulturalnej w Krakowie przy ul. Bagrowej 80/43, 30-733 (w przypadku większej ilości rzeczy oraz starych walizek dysponujemy transportem do darczyńcy na terenie Krakowa). Wszystkie przedmioty zostaną zaopatrzone w metryczkę, zawierającą informacje o darczyńcy i posłużą celom edukacyjnym.

Celem projektu jest zachęcenie do refleksji nad wieloznacznością pojęcia dziedzictwa, relacjami między dziedzictwem przez duże D – tym z muzealnych kolekcji, wpisanym do rejestru zabytków, często odwiedzanym i fotografowanym przez turystów oraz tym mikro, „na wyciągnięcie ręki”, związanym z małą ojczyzną, domem, własnym bagażem przeżyć i doświadczeń. We wrześniu w Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się szkolenie dla nauczycieli, edukatorów oraz animatorów, na którym będzie można się dowiedzieć, jak wykorzystywać kufry w edukacji o dziedzictwie kulturowym.

Zbiórka przedmiotów przy ul. Bagrowej 80/42 w Krakowie, w siedzibie Pracowni Kulturalnej.

 

Realizacja: Fundacja Plenerownia

Patronat: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Sztuka na kółkach, Pracownia Kulturalna.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski.