Konkurs SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2017

KONKURS – SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2017

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski wraz z nauczycielami/opiekunami (szkoły, domy kultury, drużyny harcerskie itp.).

O CO CHODZI? Zachęcamy do organizacji Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Polski i świata w środowisku szkolnym. W ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą zostać zorganizowane np. wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny, przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii, turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym, akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu, warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów, plenery malarskie, których tematem są zabytki, spotkania z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie dziedzictwem kulturowym. Można także zorganizować rajd rowerowy po lokalnych zabytkach, uczniowie mogą opracować ścieżkę zwiedzania miejscowych atrakcji i wcielić się w przewodników, a na zwiedzanie zaprosić mieszkańców miejscowości; można zorganizować bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków. Pomysłów może być bez liku. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczyciela/i i by swoje działania skierowali do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.

CO I GDZIE WYSŁAĆ? Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:
1. plakat Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego (format jpg),
2. dokumentację konkursową (min. 5 max 15 zdjęć/kolaży/plansz w formacie jpg, które organizator konkursu umieści na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach) prezentującą obchody Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
3. opis przedsięwzięcia (wszystkie rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max 5 stron a4),
4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów, którzy zajmowali się przygotowaniem wydarzenia,
5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców: uczniowie, dorośli),
6. nazwę i adres szkoły/domu kultury itp.
Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone w temacie
wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

TERMINY
Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą trwać od 1 do 5 dni i zostać zorganizowane w terminie od 20 IV 2017 do 20 X 2017. Dokumentację konkursową wraz z pozostałymi informacjami należy przesłać najpóźniej do 27 X 2017. Dokumentacje konkursowe wraz z opisami i plakatami będą umieszczane w internecie, gdzie będzie można na nie głosować od 30 X 2017 do 5 XI 2017. Dbając o rzetelność głosowania, zdecydowaliśmy się na umieszczenie prac na facebookowej stronie projektu Sztuka na kółkach. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 6 XI 2017.

NAGRODY
W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod zestawem konkursowym na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym.

Jury przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie. Pomyśleliśmy również o nauczycielach/opiekunach, pod okiem których uczniowie będą pracowali. Zapraszamy ich na weekendowy pobyt na Zamku Dunajec w Niedzicy wraz z osobą towarzyszącą.

ORGANIZATOR
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundację Plenerownia w ramach projektu Sztuka na kółkach. Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu.
Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres: plenerownia @ gmail.com.
Kraków 20.04.2017