Sztuka na kółkach

 

CO warsztaty zabytkoznawcze z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego.

GDZIE w wybranym przez Ciebie zabytku.

Z KIM z profesjonalnymi animatorami kultury – absolwentami Historii Sztuki UJ, edukacji artystycznej ASP, przewodnikami Muzeum Narodowego w Krakowie, autorami warsztatów, konspektów zajęć i publikacji z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego.

DLA KOGO dla wszystkich zainteresowanych.

 

Poczytaj więcej w opisie – SZTUKI NA KÓŁKACH